RST

För trygga och säkra vägar

RST

För bred kompetens och ledande teknik

RST

För inventering och underhåll av vägar och gator

RST

För störst teknisk och ekonomisk nytta

 

Vägytemätning med Laser RST på allt från större vägar till gång och cykelvägar. Detta ger en snabb och effektiv bild av tillståndet avseende parametrar som spår, ojämnheter, geometri och sprickbildning.

Bärighetsundersökningar som omfattar t ex georadar, visuell skadeinventering, provtagning och fallviktsundersökning. Rådgivning inom vägdimensionering, materialval för gator och vägar samt stöd vid besiktningar och funktionsupphandling. Underhållsutredningar åt främst kommuner för att tydligt kunna presentera ett objektivt och långsiktigt planeringsunderlag- och beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

Scanning laser

Mätning

RST har Nordens största systemresurser för att mäta och samla in all nödvändig information om vägar, lastytor, hamnar och flygplatser.

Se våra tjänster inom mätning

Christian och Malin går igenom data

Konsulttjänster

RST har Nordens största expertis inom vägteknik där vi både dimensionerar, gör underhållsutredningar, ger råd om materialval och hanterar leveransuppföljning inom drift och underhåll.

Se våra konsulttjänster

RTM-3 data RST

Produkter

Vi utvecklar, designar och bygger världsledande mätsystem och analysapplikationer. Vi är kända för vår höga kvalitet och produkter används i hela världen. Vi har levererat mer än 40 system till olika delar av världen.

Se våra produkter

"Vi vinner kontrakten för tredje året i rad med motiveringen att vi har en unik kompetens inom drift- och underhåll kombinerat med lång erfarenhet och effektivitet i fältmätningar."

Virgilio Pérez

Nyheter

Ökad trafiksäkerhet på flera orter

Har du funderat på hur många meter viltstängsel det finns i Kramfors, eller hur många busshållplatser det finns i Svenstavik? Troligtvis inte, men för Trafikverket och de företag som sköter drift och underhåll är det viktigt att veta både var de finns och det aktuella tillståndet.

Läs mer

Ramboll vinner stort vägteknikkontrakt på broar i Norge

RST Road Technology har vunnit ett stort kontrakt åt Statens Vegvesen.

Läs mer

RST hjälper Malmö stad med kontrollmetoder för beläggningars ljushet

Vägbeläggningars reflektiva egenskaper spelar en stor roll i samspelet mellan trafikant och vägbelysning. Ökad luminans/ljusstyrka i vägområdet medför en mer synbar och trygg trafikmiljö.

Läs mer