Svenska | English

LCCA-diagram.

LCCA

Life Cycle Cost Analysis, för ingående översyn av kostnader under hela vägens livslängd.
Hur påverkar olika konstruktioner och vägval kostnader över en hel livscykel? Ramboll RST erbjuder LCC-analys vid vägbyggnad, där man identifierar kostnadsdrivare och risker.

För mer information om LCCA läs här (PDF)

eller kontakta:
Lisa Persson
Analyst
Tel: +46 70 629 03 90
E-post: lisa.persson@ramboll.se

Motorväg i solljus

Vägteknik

Ramboll RST har Skandinaviens ledande vägtekniska kompetens samlad i enheten Road Technology, med kapacitet att både utföra alla typer av undersökningar och inventeringar i fält samt att analysera resultaten för bästa resultat till kunden. Vår största styrka är den breda kunskapen och att vi hanterar hela kedjan från väg till rapport. 

För mer information kontakta:
Calle Ossbahr
Department Manager
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

Rätt använd ger bärighetsutredningen fler mil väg med uthållig funktion och komfort till samma kostnad.

Bärighetsutredning

Bärighetsutredningen ger ett budget- och beslutsunderlag för att vägen långsiktigt ska kunna bära de fordon som trafikerar den. Bärighetsutredningen kombinerar data från skilda mättekniker och ger en detaljerad analys av förstärkningsbehovet. Rätt använd ger bärighetsutredningen fler mil väg med uthållig funktion och komfort till samma kostnad.

För mer information om bärighetsutredning läs här (PDF)

eller kontakta:
Calle Ossbahr
Department Manager,
Tel: +46 70 938 19 17
E-post calle.ossbahr@ramboll.se

Asfalt

Beläggningsprojektering - Pave Design

En beläggningsprojektering har målet att kunna prestera den mest effektiva beläggningsåtgärden för jämnhet och geometri på vägen. Med programvaran Pave Design är det möjligt att optimera fräsnings- och justeringsmängder i syfte att minimera behovet av ny beläggning samtidigt som ställda krav uppfylls. 

För mer information om Pave Design läs här (PDF) 

eller kontakta:
Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

Inventering

Underhållsutredning

För mer information om underhållsutredning läs här (PDF)

eller kontakta:
Peter Mauritzson
Uppdragsleadre
Tel: +46 10 615 54 46
E-post: peter.mauritzson@ramboll.se

 

Byggledning, prickbil.

Byggledning

Ramboll RST erbjuder en heltäckande tjänst som innebär att vi inventerar, bedömer underhållsbehov samt säkerställer rätt kvalitet och funktion på våra vägmarkeringar. De är en förutsättning för vår trafiksäkerhet.

För mer information om byggledning och utsättning av vägmarkering läs här (PDF)

eller kontakta:
Mikael Wendel
Team Leader
Tel: +46 70 309 84 00
E-post: mikael.wendel@ramboll.se

GPD-bil RST

Drift och leveransuppföljning av allmänna vägar

Ramboll RSTs enhet Road Maintenance samlade erfarenhet inom drift och underhåll av såväl statliga som kommunala vägar är unik i landet, och vi har en lokal närvaro från norr till söder genom leveransuppföljningen som utförs åt Trafikverket i de flesta driftområdena. 

För mer information om drift och leveransuppföljning kontakta:
Anders Saras
Department Manager
Telefon: +46 72 554 16 25
E-post: anders.saras@ramboll.se