Svenska | English

Byggledning, prickbil.

Byggledning

Sedan 2018 erbjuder Ramboll RST en heltäckande tjänst som innebär att vi inventerar, bedömer underhållsbehov samt säkerställer rätt kvalitet och funktion på våra vägmarkeringar. De som är en förutsättning för vår trafiksäkerhet.

För mer information om Byggledning och utsättning av vägmarkering läs här (PDF)

Kontaktperson: Per-Åke Eng
Tel: +46 10 615 54 19
E-post: per-ake.eng@ramboll.se

LCCA-diagram.

LCCA

Life Cycle Cost Analysis, för ingående översyn av kostnader under hela vägens livslängd.
Hur påverkar olika konstruktioner och vägval kostnader över en hel livscykel? Ramboll RST erbjuder LCC-analys vid vägbyggnad, där man identifierar kostnadsdrivare och risker.

För mer information om LCCA läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Nilsson
Tel: +46 10 615 55 36
E-post: christian.nilsson@ramboll.se

 

 

 

Inventering

Underhållsutredning

Ramboll RST erbjuder en underhållsutredning som redovisar en detaljerad bild av tillståndet på gator, vägar och GC-nät. Resultatet ger politiker och tjänstemän ett bra underlag i budgetarbetet. Underhållsutredningen gör att insatserna kan optimeras för att ge största effekt och bästa funktion per satsad skattekrona.

För mer information om Underhållsutredning läs här (PDF)

Kontaktperson: Peter Mauritzson
Tel: +46 10 615 54 46
E-post: peter.mauritzson@ramboll.se

 

Asfalt

Beläggningsprojektering

En beläggningsprojektering har målet att kunna prestera den mest effektiva beläggningsåtgärden för jämnhet och geometri på vägen. Med programvaran Pave Design är det möjligt att optimera fräsnings- och justeringsmängder i syfte att minimera behovet av ny beläggning samtidigt som ställda krav uppfylls. 

För mer informaion om Pave Design läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

GPD-bil RST

Drift och leveransuppföljning av allmänna vägar

Ramboll RSTs enhet Road Maintenance samlade erfarenhet inom drift och underhåll av såväl statliga som kommunala vägar är unik i landet, och vi har en lokal närvaro från norr till söder genom leveransuppföljningen som utförs åt Trafikverket i de flesta driftområdena. 

För mer information om Drift och Leveransuppföljning läs här (PDF)

Kontaktperson: Virgilio Pérez
Tel: +46 70 53 43 791
E-post: virgilio.perez@ramboll.se

Vägteknik

Ramboll RST har Sveriges ledande vägtekniska kompetens samlad i enheten Road Technology, med kapacitet att både utföra alla typer av undersökningar och inventeringar i fält samt att analysera resultaten för bästa resultat till kunden. Vår största styrka är den breda kunskapen och att vi hanterar hela kedjan från väg till rapport. 

Kontaktperson: Martin Wiström
Tel: +46 10 615 54 12
E-post: martin.wistrom@ramboll.se

Bärighetsutredning

För mer information om Bärighetsutredning, kontakta:

Kontaktperson: Martin Wiström
Tel: +46 10 615 54 12
E-post: martin.wistrom@ramboll.se