Svenska | English

Raptor

Raptor - Framtiden för att utvärdera vägars bärighet

Raptorn är Rambolls senaste produkt. Ramboll förvärvade hela Raptor-projektet från Dynatest 2020.

Istället för att bara få mätresultat från enskilda punkter, vilket är den normala situationen när man använder fallvikt för mätning av bärighet, tillhandahåller Raptor en kontinuerlig information av data som beskriver det strukturella tillståndet hos beläggningen. Fördelen med kontinuerliga data i motsats till mätningar gjorda i enskilda punkter, är att hela längden av beläggningen skannas och att svaga punkter och ojämnheter kan upptäckas längs hela den mätta sträckan.

Raptor kan mäta 150-400 kilometer per dag vilket gör det möjligt att skanna ett helt motorvägsnät på några veckor. Raptor kan även fördelaktigt användas på projektnivå.

Raptor mäter i normala trafikhastigheter utan behov av trafikledning, vilket gör verksamheten säkrare. Fordonet är tillräckligt litet och manövrerbart för att det kan användas även i städer.

 
eller kontakta:
Martin Wiström
Head of Department
Phone:+46 708 25 34 31
martin.wistrom@ramboll.se
Scanning laser

Vägytemätning

För mer information om vägytemätning läs här (PDF) 

eller kontakta:
Magnus Pettersson
Team Leader
Tel: +46 76  816 20 28
E-post: magnus.pettersson@ramboll.se

 
Mobile mapping

Mobile Mapping - Digital tvilling

Vägområdet mäts och digitaliseras med hjälp av laserskanners och 360-kameror. Det laserskannade punktmolnet och bilder ligger till grund för en digital tvilling/anläggningsmodell som med stort kundvärde används vid förvaltning, inventering, kartering, modellering, digitala platsbesök och visualisering. 

För mer information om mobile mapping läs här (PDF)

eller kontakta:
Magnus Pettersson
Team Leader
Tel: +46 76  816 20 28
E-post: magnus.pettersson@ramboll.se

Scanning laser

Vägytemätning objekt

Vägytemätning objekt med Laser RST är en säker och heltäckande metod för att bedöma kvaliteten på vägytan. Mätningarna ger entreprenörerna förutsättning att optimera insatserna för att effektivt leverera beställd funktion och kvalitet.

För mer information om vägytemätning läs här (PDF)

eller kontakta:
Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

 

RMT

Funktionskontroll av vägmarkering 

En bra vägmarkering ökar trafiksäkerheten. Oavsett mörker och regn ska trafikanten alltid vara säker på var de vita linjerna är. Ramboll RST – RoadMarking kontrollerar stora delar av Skandinaviens vägmarkeringar för att säkerställa att funktionen uppfyller kraven.

För mer information om funktionskontroll av vägmarkering läs här (PDF)

eller kontakta:
Mikael Wendel
Team Leader
Tel: +46 70 309 84 00
E-post: mikael.wendel@ramboll.se

Frisiktsmätning.

Frisiktsmätning

Godtagbar säkerhet kräver korrekt information om rådande siktförhållanden. Ramboll RSTs siktmätning identifierar siktfällorna och ger förslag på insatser för ökad säkerhet.

För mer information om frisiktmätning läs här (PDF)

eller kontakta:
Mikael Wendel
Team Leader
Tel: +46 70 309 84 00
E-post: mikael.wendel@ramboll.se

Georadar

Georadar

Georadar ger en bra bild av markförhållanden och markstrukturer. Georadar är en kontinuerlig och oförstörande metod som gör det möjligt att hitta och dela in vägen i avsnitt med likartade förhållanden.

För mer information om Georadar, läs här (PDF) 

eller kontakta:
Calle Ossbahr
Department Manager
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

Provtagare

Vägprovtagning

RST-P är en unikt effektiv metod för provtagning av vägens olika materiallager. Den kan användas vid inventering av befintlig väg, kontroll av entreprenader, enklare geotekniska prover och vid miljöprovtagning.

För mer information om vägprovtagning läs här (PDF)

eller kontakta:
Calle Ossbahr
Department Manager
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

Fallvikt.

Fallviktsmätning

Vid fallviktsmätning simuleras en tung hjulöverfart genom en stillastående punktbelastning av vägytan. Resultatet ger besked om styrkan på lager i vägkonstruktion och undergrund. Resultaten från en fallviktsmätning kan bland annat användas till bärighetsanalys, livslängdsberäkning samt till förstärkningsdimensionering av vägar och andra trafikerade ytor.

För mer information om fallvikt kontakta:
Calle Ossbahr
Department Manager
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se