Svenska | English

RMT

Funktionskontroll av vägmarkering 

En bra vägmarkering ökar trafiksäkerheten. Oavsett mörker och regn ska trafikanten alltid vara säker på var de vita linjerna är. Ramboll RST – RoadMarking kontrollerar stora delar av Skandinaviens vägmarkeringar för att säkerställa att funktionen uppfyller kraven.

För mer information om Funktionskontroll av vägmarkering läs här (PDF)

Kontaktperson: Berne Nielsen
Tel: +46 10 615 54 42
E-post: berne.nielsen@ramboll.se

Scanning laser

Vägytemätning

Sedan början av 1980-talet har Ramboll RST satt standarden för oförstörande mätningar av vägytan. Mätningar med systemet Laser RST lägger grunden för en kostnadseffektiv vägunderhållsplanering.

För mer information om Vägytemätning läs här (PDF)

Kontaktperson: Ildiko Boström
Tel: +46 10 615 54 26
E-post: ildiko.bostrom@ramboll.se

Georadar

Georadar

För mer information om Georadar, kontakta:

Kontaktperson: Martin Wiström
Tel: +46 10 615 54 12
E-post: martin.wistrom@ramboll.se

Provtagare

Vägprovtagning

För mer information om Vägprovtagning, kontakta:

Kontaktperson: Martin Wiström
Tel: +46 10 615 54 12
E-post: martin.wistrom@ramboll.se

Fallvikt.

Fallvikt

För mer information om Fallvikt, kontakta:

Kontaktperson: Martin Wiström
Tel: +46 10 615 54 12
E-post: martin.wistrom@ramboll.se

Sprickor och ytskador.

Sprickmätning/Ytskador

Sprickmätning ger kunskap om vägens tillstånd och utgör ett viktigt underlag för att kunna planera ett kostnadseffektivt underhåll. Automatiserad mätning och bildtolkning av vägytan ger en objektiv indikation på tillståndet beträffande sprickor och ytskador. Resultatet utgör en central del i olika Asset Management System.

För mer information om Sprickmätning och ytskador läs här (PDF)

Kontaktperson: Ildiko Boström
Tel: +46 10 615 54 26
E-post: ildiko.bostrom@ramboll.se

Frisiktsmätning.

Frisiktsmätning

Hög trafiksäkerhet kräver korrekt information om rådande siktförhållanden. Ramboll RSTs frisiktmätning identifierar dåliga siktförhållanden och ger förslag på insatser för ökad säkerhet.

För mer information om Frisiktmätning läs här (PDF)

Kontaktperson: Berne Nielsen
Tel: +46 10 615 54 42
E-post: berne.nielsen@ramboll.se