Svenska | English

RMT

Funktionskontroll av vägmarkering 

En bra vägmarkering ökar trafiksäkerheten. Oavsett mörker och regn ska trafikanten alltid vara säker på var de vita linjerna är. Ramboll RST – RoadMarking kontrollerar stora delar av Skandinaviens vägmarkeringar för att säkerställa att funktionen uppfyller kraven.

För mer information om Funktionskontroll av vägmarkering läs här (PDF)

Kontaktperson: Mikael Wendel
Team Leader
Tel: +46 70 309 84 00
E-post: mikael.wendel@ramboll.se

Scanning laser

Vägytemätning

Sedan början av 1980-talet har Ramboll RST satt standarden för oförstörande mätningar av vägytan. Mätningar med systemet Laser RST lägger grunden för en kostnadseffektiv vägunderhållsplanering.

För mer information om Vägytemätning läs här (PDF)

Kontaktperson: Magnus Pettersson
Team Leader
RST Road Survey
Tel: +46 76  816 20 28
E-post: magnus.pettersson@ramboll.se

 

Georadar

Georadar

För mer information om Georadar, kontakta:

Kontaktperson: Calle Ossbahr
Department Manager, Vägtekniker
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

Provtagare

Vägprovtagning

För mer information om Vägprovtagning, kontakta:

Kontaktperson: Calle Ossbahr
Department Manager, Vägtekniker
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

Fallvikt.

Fallvikt

För mer information om Fallvikt kontakta

Kontaktperson: Calle Ossbahr
Department Manager, Vägtekniker
Tel: +46 70 938 19 17
E-post: calle.ossbahr@ramboll.se

Sprickor och ytskador.

Sprickmätning/Ytskador

Sprickmätning ger kunskap om vägens tillstånd och utgör ett viktigt underlag för att kunna planera ett kostnadseffektivt underhåll. Automatiserad mätning och bildtolkning av vägytan ger en objektiv indikation på tillståndet beträffande sprickor och ytskador. Resultatet utgör en central del i olika Asset Management System.

För mer information om Sprickmätning och ytskador läs här (PDF)

Kontaktperson: Magnus Pettersson
Team Leader
RST Road Survey
Tel: +46 76  816 20 28
E-post: magnus.pettersson@ramboll.se

Frisiktsmätning.

Frisiktsmätning

Hög trafiksäkerhet kräver korrekt information om rådande siktförhållanden. Ramboll RSTs frisiktmätning identifierar dåliga siktförhållanden och ger förslag på insatser för ökad säkerhet.

För mer information om Frisiktmätning läs här (PDF)

Kontaktperson: Mikael Wendel
Team Leader
Tel: +46 70 309 84 00
E-post: mikael.wendel@ramboll.se