|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 

RST vinner stort bärighetsuppdrag i Norge

RST Road Technology har vunnit ett stort bärighetsprojekt på E16 Hande-Øylo åt Statens Vegvesen. Sträckan är 25 km lång och ska både breddas och förstärkas. RST:s uppdrag är att ta fram ett tekniskt underlag genom inventering, mätning med georadar samt analys av deflektionsdata från TSD-mätningar.

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00