|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramboll befäster sin ledande position

RST Road Maintenance har vunnit två nya kontrakt för att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av skötseln av Trafikverkets driftområden. Uppdragen är unika i sitt slag och innefattar allt från fältinventering av företeelser, framtagande av mängder och statusbeskrivning. Genom dessa uppdrag befäster Ramboll sin position som den ledande konsulten för denna typen av uppdrag.

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00