Maria Tegin

PR Manager

T: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

RST Road Technology har vunnit ett stort bärighetsprojekt på E16 Hande-Øylo åt Statens Vegvesen.

Sträckan är 25 km lång och ska både breddas och förstärkas. RST:s uppdrag är att ta fram ett tekniskt underlag genom inventering, mätning med georadar samt analys av deflektionsdata från TSD-mätningar.

Georadar