Lisa Borges

tf Pressansvarig

T: +46 731 248 400

RST Road Technology har vunnit ett stort bärighetsprojekt på E16 Hande-Øylo åt Statens Vegvesen.

Sträckan är 25 km lång och ska både breddas och förstärkas. RST:s uppdrag är att ta fram ett tekniskt underlag genom inventering, mätning med georadar samt analys av deflektionsdata från TSD-mätningar.

Georadar