Lisa Borges

tf Pressansvarig

T: +46 731 248 400

Vägbeläggningars reflektiva egenskaper spelar en stor roll i samspelet mellan trafikant och vägbelysning. Ökad luminans/ljusstyrka i vägområdet medför en mer synbar och trygg trafikmiljö. Samtidigt kan man också använda beläggningens egenskaper som ett verktyg att sänka energikonsumtion från gatubelysning med bibehållen synbarhet.

RST hjälper Malmö Stad med att utreda lämplig kontrollmetod för att säkerställa att beläggningarna håller den ljushetsstandard som krävs.

Uppdraget omfattar metodstudie, fältstudie och hjälp med metodbeskrivning.

Inventering