Ramboll har den senaste veckan säkrat flera stora kontrakt på att inventera, platsbestämma och bedöma skick på bland annat viltstängsel, busshållplatser och vägräcken i Kramfors, Sveg, Svenstavik, Älvdalen, Södra Halland, Borås och Norrköping.

- Vårt sätt att jobba minimerar störningar för trafikanter och skapar en trafiksäker arbetsmiljö, vilket också Trafikverket lyft fram som en starkt bidragande faktor till att de väljer att fortsätta samarbetet. Trafikanterna ska förhoppningsvis inte märka något eftersom det handlar om att rätt underhållsåtgärd ska kunna sättas in på rätt plats och i rätt tid, säger Virgilio Pérez, uppdragsansvarig på Ramboll.

Arbetet, som inleds den 15 maj, utförs dels genom fältarbeten och dels digitalt. Resultaten, som ska levereras den sista oktober, kommer att ligga till grund för kommande driftsupphandlingar och grunddata till Nationella vägdatabasen.

- Vi har en utmanande tidsplan och kommer att vara minst 15 personer engagerade i de olika uppdragen. Det är extra kul att vi vinner kontrakten för tredje året i rad med motiveringen att vi på Ramboll har en unik kompetens inom drift- och underhåll kombinerat med lång erfarenhet av och effektivitet i fältmätningar, säger Virgilio Pérez.

Data samlas in med laserskanning. Den insamlade datan kan sedan analyseras av algoritmer som lär sig känna igen t ex sprickor i vägbanan.