Scanning laser

Laser RST 

Laser RST används för mätning av vägyteparametrar inkluderat alla vägens ytskador. Mätningar med Laser RST lägger grunden för en säker och kostnadseffektiv vägunderhållsplanering. 

För mer information om Laser RST läs här (PDF)

Kontaktperson: Ildiko Boström
Tel: +46 10 615 54 26
E-post: ildiko.bostrom@ramboll.se

RMT

RMT 

RMT:n är en världsunik produkt som gör det möjligt att mobilt kontrollera samtliga relevanta parametrar på en vägmarkering vid ett och samma tillfälle.

För mer information om RMT läs här (PDF)

Kontaktperson: Berne Nielsen
Tel: +46 10 615 54 42
E-post: berne.nielsen@ramboll.se

Asfalt

Pave Design 

Pave Design är ett program för beläggningsprojektering med mål att kunna prestera den mest effektiva beläggningsåtgärden för jämnhet och geometri på vägen. Pave Design gör det möjligt att optimera fräsnings- och justeringsmängder i syfte att minimera behovet av ny beläggning samtidigt som ställda krav uppfylls.

För mer informaion om Pave Design läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

Asfalt nylagd

Pave Select 

Med Pave Select kan väghållaren få svar på hur jämn den planerade beläggningen blir innan den är lagd. Programmet simulerar IRI-värden för vald åtgärdsmetod och beläggningstjocklek och redovisar var längs sträckan extra åtgärder krävs.

För mer information om Pave Select läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

RTM-3 data RST

Pave SIT 

Applikationen används för djupare analys av vägmiljön med hjälp av högupplösta bilder. Bilderna kan vara för företeelse inventering, kvalitetsbedömning  eller direkta bilder av ytan (linje eller områdes scan) för att bedöma sprickor. Sprickors utbredning kan identifieras och klassificeras på kontoret. Objekt i vägmiljön kan också identifieras och bedömas med sin position. Varje resultat lagras i en databas.

Kontaktperson: Ildiko Boström
Tel: +46 10 615 54 26
E-post: ildiko.bostrom@ramboll.se