Svenska | English

IRIS – driftdata i realtid

Nu kan bilar berätta hur vägen mår – i realtid. Ny teknik i personbilar läser av vägytans skick under bilfärden så att åtgärder på sommar och vinter kan planeras i rätt tid och underhåll som annars riskerar komma för sent kan undvikas.

Resultatet blir bättre och säkrare vägar, enklare val vid akuta problem, klokare använda skattepengar och nöjdare invånare. Produkten är ett samarbete mellan Ramboll RST och Nira Dynamics.

Kontaktperson Sverige: Christian Stjernquist
Tel: +46 10 615 55 36
christian.stjernquist@ramboll.se 

Kontaktperson Finland: Mikael Sulonen
Tel: +358 404865995
mikael.sulonen@ramboll.fi

Scanning laser

Laser RST 

Laser RST används för mätning av vägyteparametrar inkluderat alla vägens ytskador. Mätningar med Laser RST lägger grunden för en säker och kostnadseffektiv vägunderhållsplanering. 

För mer information om Laser RST läs här (PDF)

Kontaktperson: Ildiko Boström
Tel: +46 10 615 54 26
E-post: ildiko.bostrom@ramboll.se

RMT

RMT 

RMT:n är en världsunik produkt som gör det möjligt att mobilt kontrollera samtliga relevanta parametrar på en vägmarkering vid ett och samma tillfälle.

För mer information om RMT läs här (PDF)

Kontaktperson: Berne Nielsen
Tel: +46 10 615 54 42
E-post: berne.nielsen@ramboll.se

RIMS & RamApp

RIMS & RamApp

RIMS är ett webbaserat verktyg för hantering av infrastrukturtillgångar. Data är alltid nyckeln till vetande - det enda sättet att verkligen optimera tillgångar är att ha en plats som både visualiserar dina tillgångar, berätta hur de mår, och låter dig följa upp åtgärder och budget. RIMS är optimerad för vägdata för bruk av väghållare, entreprenörer och konsulter. RIMS ansluter väl till RST:s tjänster och produkter, men har också kompatibilitet för externa datakällor och IoT-lösningar. I förbindelse med RamApp kan användaren få både kontors- och fältfunktioner.

För mer information om RIMS & RamApp läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Stjernquist
Tel: +46 10 615 55 36
christian.stjernquist@ramboll.se

FuelSave

I Norden är vägar ofta krokiga, gamla, branta och slitna. Vägen påverkar bränsleförbrukningen och fordonsslitage. Med FuelSave kan du alltid ta bränslesmartaste vägen.

Läs mer om FuelSave: Planera rutter i 3D och spara upp till 20 % bränsle

Kontaktperson: Christian Stjernquist
Tel: +46 (10) 615 55 36
E-post: christian.Stjernquist@ramboll.se

Testa själv hur VIBE kan mäta framkomlighet för bussar

VIBE

Intensiva vibrationer påverkar kollektivtrafikens attraktionskraft, sliter på fordonet och orsakar ryggont hos förare.
VIBE är en karttjänst som visar var och när vibrationer uppkommer. Med rätt underlag tas rätt beslut, och onödiga kostnader undviks.

Läs mer om VIBE: Detaljerad vibrationsdata har aldrig varit tillgängligare

Kontaktperson: Christian Stjernquist
Tel: +46 (10) 6155443
E-post: christian.stjernquist@ramboll.se

Asfalt

Pave Design 

Pave Design är ett program för beläggningsprojektering med mål att kunna prestera den mest effektiva beläggningsåtgärden för jämnhet och geometri på vägen. Pave Design gör det möjligt att optimera fräsnings- och justeringsmängder i syfte att minimera behovet av ny beläggning samtidigt som ställda krav uppfylls.

För mer informaion om Pave Design läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

Asfalt nylagd

Pave Select 

Med Pave Select kan väghållaren få svar på hur jämn den planerade beläggningen blir innan den är lagd. Programmet simulerar IRI-värden för vald åtgärdsmetod och beläggningstjocklek och redovisar var längs sträckan extra åtgärder krävs.

För mer information om Pave Select läs här (PDF)

Kontaktperson: Christian Glantz
Tel: +46 10 615 54 56
E-post: christian.glantz@ramboll.se

Waywize analysverktyg Fuelsave

Pave SIT 

Applikationen används för djupare analys av vägmiljön med hjälp av högupplösta bilder. Bilderna kan vara för företeelse inventering, kvalitetsbedömning  eller direkta bilder av ytan (linje eller områdes scan) för att bedöma sprickor. Sprickors utbredning kan identifieras och klassificeras på kontoret. Objekt i vägmiljön kan också identifieras och bedömas med sin position. Varje resultat lagras i en databas.

Kontaktperson: Ildiko Boström
Tel: +46 10 615 54 26
E-post: ildiko.bostrom@ramboll.se