|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Road Marking Tester

RMT är en världsunik produkt som gör det möjligt att mäta var och en av de relevanta funktions parametrarna på vägmarkeringar vid ett och samma tillfälle. 
 

Med RMT - Road Marking Tester har det blivit möjligt att ta nya steg framåt i utvecklingen att mäta och utvärdera vägmarkeringars olika funktion. Den nya tekniken möjliggör en säker arbetsmiljö för operatören, samtidigt som man objektivt samlar in stora volymer av mätdata. RMT:n kan samla in vägmarkeringens alla relevanta egenskaper i normal trafikhastighet. Tekniken har utvecklats av Ramböll i samarbete med VTI och Vägverket.

Läs mer...

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00