|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programvaror

Insamling av vägytedata och information om vägens kvalitet är obligatoriskt för samtliga förvaltnings system som finns. Ramboll RST har tagit databearbetning ett steg längre genom att utveckla programvaror som kraftigt förbättrar användningen av tillståndsdata från moderna mätutrustningar. 
 

Med dagens teknik och moderna mätsystem , såsom Laser RST, är det en enorm mängd data som samlas in på vägnätet. Ett modernt mätsystem samlar ofta 1-2 TB data varje dag. Trots den enorma mängd data, och alla dess möjligheter, är nyttjandegraden av insamlad data fortfarande ofta begränsad till några enkla parametrar som spårdjup och ojämnhet (som IRI) och har varit så i årtionden.

Vägytedata är ofta begränsad i sin användning till de tidiga stadierna av planering och budgetering på nationell och regional nivå. Den används även som en kvalitetskontroll av nya beläggningar och i funktionskontrakt. Användningen av vägens tillståndsdata, på en mer detaljerad nivå, och för optimering av underhållet och designen är nu möjligt med hjälp Ramboll RST och programvarufamiljen som heter PAVE (DESIGN, SIT och SELECT).

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00