|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenser

Goda kunder och samarbetspartners...

 
 

Leverenser av RST System 

Mätutrustningar för vägytemätning (Laser RST) har levererats till Ryssland, USA, Spanien, Portugal med flera.

2019 kommer ett 3D scanning lasersystem med LCMS teknik att levereras till Litauen

Genom ett vinnande anbud Tjeckien, så levererades ett LCMS mätsystem till VARS i Brno under våren 2015 .

Sex system av det världsunika mobila mätutrustningen för funktionsmätning på vägmarkering, Road Marking Tester (RMT) har levererats till Polen.

Ramboll RST har även levererat ett komplett Laser RST System med PAVUE åt Paymacotas i Spanien. Systemet avsett både för insamling av information om vägytans jämnhet och geometri och kontinuerliga högupplösta bilder av vägytan för bildanalys av sprickor. Data samlas in kontinuerligt i normal trafikhastighet. Kontraktet omfattande utbildning och avancerade analysverktyg för att maximera kundens nytta av systemet och insamlade data. 

Mobil RMT mätning av vägmarkeringar 

Mätningen, med det världsunika systemet RMT, ger alla parametrar om vägmarkeringars funktion i en enda mobil mätning. Systemet ger en heltäckande bild av vägmarkeringarnas funktion och utgör en mycket viktig del i den visuella ledningen för trafikanterna. Resultatet är därmed väsentligt för trafiksäkerheten. Tekniken börjar nu blir vedertagen i Europa och fler och fler länder ser fördelar med denna effektiva teknik.

Underhållsutredningar

Ramböll RST är det ledande företaget i Sverige när det gäller genomförda underhållsutredningar på kommunala vägar. Sammanlagt har över 85 kommuner och 25000 km kommunväg inventerats så här långt.

Materialet används av kommunen för att få överblick över dagens och framtidens behov och det kan användas som underlag i planering och upphandling av beläggningsunderhåll. 

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00