Svenska | English

RMT

Tillståndsmätning av vägmarkering

Kund: Trafikverket
Ansvarig på Ramboll RST: Berne Nielsen
Projektstart: 2017
Projektslut: 2019

Tillståndsmätningarna ska ge Trafikverket den överblicken de behöver för att skapa sig en uppfattning om vägnätets aktuella skick, med avseende på den längsgående vägmarkeringen.

Resultatet används som ett internt styrmedel vid fördelning av underhållspengar mellan de sex regionerna. Mätningarna ger också svar på hur väl det statliga vägnätet lever upp till Trafikverkets funktionskrav, krav som är satta för att ge trafikanterna och bilarnas stödsystem den visuella vägledning de behöver för att fordonen ska kunna framföras på ett säkert sätt.

I samband med projektet utförs också leverans- och garantikontroller på entreprenörernas utförda arbeten. Ett arbete som kräver stor erfarenhet och vana av funktionskontroll, vilket Ramboll RST är ledande på i Norden.

Mätningsfordon

Tillståndsmätning av vägyta och vägområde

 

Kund: Trafikverket
Ansvarig på Ramboll RST: Ildiko Boström
Projektstart: 2020
Projektslut: 2023+1+1
Omfattning: 30-35.000 km/år

Trafikverket följer årligen upp tillståndet på det statliga belagda vägnätet med mätbil. Tillståndsmätningarna har pågått sedan 1986, och RST har varit involverad under hela perioden.

GPD-bil RST

Driftområdesinventering

 

Kund: Trafikverket
Ansvarig på Ramboll RST: Anders Saras
Projektstart: 2020
Projektslut: 2024

Det statliga vägnätet delas i Driftområden där Trafikverket anlitar olika entreprenörer för att sköta vägunderhållet.
Trafikverket delas i tio underhållsdistrikt som även anlitar konsulter för att kontrollera hur dessa kontrakt genomförs.
Dessa kontrakt kallas för Leveransuppföljning och år 2020 vann Ramboll ett 4 års kontrakt på 7 av de 10 upphandlade kontrakten.

Inom Rambolls kontrakt för Leveransuppföljning arbetar 21 medarbetare och underkonsulter från Kalmar i söder till Kiruna i Norr med året runt kontroller, det mesta i fält varje dag och vintertid även nätter och helger vid behov.
Arbetet består i att systematiskt kontrollera de för säsongen gällande kraven beskrivna i kontraktet mellan Trafikverket och Driftentreprenören i ett dokument som heter SBV (Standardbeskrivning Väg). Detta arbete utförs i praktiken med hjälp av en app från Rambolls samarbetspartner BM System där registrerade observationer levereras till Trafikverket digitalt, med bilder, beskrivning och koordinater.

Informationen från Ramboll bearbetas av Trafikverkets anställda, tillsammans med andra observationer och faktorer för att verifiera att vägarna är så säkra som möjligt för alla trafikanter.

Raptor

Bärighetsmätningar med RAPTOR i Norge

 

Kund: Statens Vegvesen
Ansvarig på Ramboll RST: Martin Wiström
Projektstart: 2021
Projektslut: 2023
Omfattning: 20.000 km

Norska Statens vegvesen handlade 2021 upp rullande bärighetsmätningar för det nationella vägnätet i hela Norge. Detta för att utifrån resultaten kunna planera och prioritera underhålls- och förstärkningsåtgärder.