Svenska | English

RMT

Tillståndsmätning av vägmarkering

Kund: Trafikverket
Ansvarig på Ramboll RST: Berne Nielsen
Projektstart: 2017
Projektslut: 2019

Tillståndsmätningarna ska ge Trafikverket den överblicken de behöver för att skapa sig en uppfattning om vägnätets aktuella skick, med avseende på den längsgående vägmarkeringen.

Resultatet används som ett internt styrmedel vid fördelning av underhållspengar mellan de sex regionerna. Mätningarna ger också svar på hur väl det statliga vägnätet lever upp till Trafikverkets funktionskrav, krav som är satta för att ge trafikanterna och bilarnas stödsystem den visuella vägledning de behöver för att fordonen ska kunna framföras på ett säkert sätt.

I samband med projektet utförs också leverans- och garantikontroller på entreprenörernas utförda arbeten. Ett arbete som kräver stor erfarenhet och vana av funktionskontroll, vilket Ramboll RST är ledande på i Norden.