|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beläggningsprojektering

PAVE DESIGN är ett program för beläggningsprojektering så att man kan effektivt kan styra och planera underhållsarbetena mot rätt jämnhet och geometri på vägen. 
 
PAVE DESIGN gör det möjligt att anpassa fräsnings- och justeringsmängder i syfte att minimera behovet av ny beläggning. Beläggningsprojektering med PAVE DESIGN är utvecklat i dialog med Vägverket för att ge bästa resultat med bästa ekonomi.

Läs mer...

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00