|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georadar

Georadar ger en bra bild av markförhållanden och markstrukturer. 
 
Georadar är en kontinuerlig och oförstörande mätmetod som gör det möjligt att hitta och dela in vägen i avsnitt med likartade förhållanden. Huvudsyftet med metoden är att bestämma lagerstrukturer för olika material, samt lägesbestämma olika föremål i marken.

Georadar ger information som gör det möjligt att väja rätt underhållsinsatser för bästa vägekonomi.

Läs mer...

Enhetschef, RST Consulting
Tel+46 10 615 60 00
E-postmartin.wistrom@ramboll.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00