|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommuner

Ramböll RST är den ledande aktören på den svenska marknaden i att göra underhållsutredningar. Med över 80 referenskommuner och över 25.000 km inventerade kommungator i bagaget. 
 

Ramböll RST har mångårig erfarenhet, bred kompetens och ett stort urval av tjänster och produkter, som fristående eller samlat erbjuder ett heltäckande stöd vid planering, genomförande och uppföljning av drift- och underhållsarbeten på gator och gång- och cykelvägar.

Läs mer...

Peter Mauritzson
Peter Mauritzson
Tel+46 (10) 615 54 46
E-postpeter.mauritzson@ramboll.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00