|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCC - Life Cycle Cost

Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Cost, LCC) är resultatet av en ekonomisk analys där kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd.

 

 
 

I många sammanhang inom både bygg och infrastruktursektor finns det en god kännedom om investeringskostnader för anläggningar. Däremot är det ofta svårare att bedöma vad som händer efter att bygget står klart. Vad har de olika komponenterna för livslängd? När ska vi underhålla? Hur ska vi underhålla? Hur påverkar våra val indirekt genom ökade kostnader för trafikanter och samhället? Då väganläggningar normalt sett har en lång teknisk drifttid, ofta 40 år eller mer, är det inte ovanligt att kostnader kopplade till drift och underhåll överstiger de för investering av anläggningen. Ett sätt att belysa detta är att göra en livscykelkostnadsanalys.

Ramböll hjälper beställare och entreprenörer att ta fram underlag som ger en tidig insyn och stöd vad olika konstruktionsval ger för konsekvenser under hela vägens tekniska livslängd.

 

© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00