|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Räfflad vägbana

Ramböll RST - RoadMarking har projekterat ungefär hälften av de frästa räfflor i kombination med förlängda siktsträckor som anlagts under de senaste åren i Sverige. 
 
Ramböll RST använder ett mobilt system för att dokumentera aktuella vägavsnitt och nyttjar laserteknik för att mäta avstånd till bebyggelse som kan utsättas för bullerstörningar.

Läs mer...

Berne Nielsen
Tel+46 (10) 615 54 42
E-postberne.nielsen@ramboll.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00