|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprickmätning

Sprickmätning och automatisk analys kan utföras på alla typer av asfalt- och betongytor. 
 

Sprickmätning ger kunskap om vägens tillstånd och utgör ett viktigt underlag för att kunna planera ett kostnadseffektivt underhåll. Resultatet utgör en central del i olika AMS (Asset Management System).

Läs mer...

Ildiko Boström
Ildiko Boström
M+46 (0)10 615 60 00
E-postildiko.bostrom@ramboll.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00