|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägytemätning

Sedan början av 1980-talet, har Laser RST satt standarden för oförstörande mätning av vägytan baserad på laserteknik.
 
 
Vägnät

Våra vägar och vägnät representerar miljardinvesteringar. Standarden på de rikstäckande vägnäten har stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. Vägytemätning med Laser RST ger underlag att planera vägunderhållet så att vägnätet ger maximal samhällsekonomisk nytta och bidrar till att transporterna är effektiva, säkra och miljövänliga.

Läs mer (PDF)

Objekt

Vägytemätning med Laser RST är en säker och heltäckande metod för att bedöma kvalitén på vägytan. Laser RST mätningar kan även nyttjas av entreprenören före beläggningsarbeten för att identifiera vägpartier som kräver extra insatser och därmed kunna rikta speciella insatser till dessa sektioner.

Läs mer. (PDF)
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00