|
Ramboll RST

 
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objektsmätning

Objektsmätning med Laser RST är en säker och heltäckande metod för att bedöma kvaliteten på vägytan. Mätningar med Laser RST kan även nyttjas av entreprenören före beläggningsarbeten för att identifiera vägpartier som kräver extra insatser.

 
 
För att få veta mer om våra objektsmätningar Läs här...

Ildiko Boström
Ildiko Boström
M+46 (0)10 615 60 00
E-postildiko.bostrom@ramboll.se
© Ramboll RST  -  rst.ramboll.se  -  Utskriven 
© Ramboll RST    inforst@ramboll.se    +46 (0)10 615 60 00